Určite každý z Vás má pri štedrovečernom stole určite zvyklosti, postupy a tradície, ktoré sa v rodine dodržiavajú už generácie. Poznáte však ich význam? V nasledujúcom teste máte pár najfrekventovanejších z nich, urobte si ho a zistite ako na tom ste.