Prečo muži prestávajú milovať a čo by mala vedieť každá žena? Tieto informácie si potrebuje prečítať každá žena

Vzťahy sú vec veľmi krehká, to je známy fakt. Musí sa na nich usilovne pracovať.

Niektoré ženy veľmi upokojí, keď vzťah nadobudne istej stability a tendenciu k dlhšiemu trvaniu. Začínajú muža brať ako niečo dané, ​​sú si isté, že ho nič nemôže prinútiť k odchodu, a vystavujú tak vzťah ťažkej hrozbe.

Isteže to, o čom budeme hovoriť, nejde uplatniť generálne na všetkých mužov, nebudeme zovšeobecňovať. Napriek tomu však to sú dosť rozšírené dôvody, zhromaždené na základe osobného pozorovania aj z rozprávania mužov, ktorí sú mojimi kamarátmi.

Prestať mať rád, to sa neodohrá počas jedného dňa. Je to proces.

Dosť často muži hovoria, že im ženy väčšinou neveria. Sú presvedčené, že muž nimi chce manipulovať. Majú hlavy zamotané romantickými filmami a skutočnosť im pripadá moc nepravdepodobná. Vážne potom začnú muža brať až vtedy, keď postrehnú, že muž začína strácať záujem alebo už priamo stoja na prahu a hodlá odísť.

V skutočnosti však sú muži veľmi jednoduché stvorenia. Ženy sú oveľa zložitejšie. Naviac vzájomne sa veľmi líšia. Ženská zložitosť však neznamená, že sú ženy zlé. Znamená to naopak, že ženský mozog je nastavený tak, aby rozlúštil správanie a analyzoval prakticky všetko. Na rozdiel od mozgu mužov.

Problém však nie je v mužoch. Problémy medzi mužmi a ženami vznikajú ako dôsledok faktu, že ženy a muži nevedia, ako spolu vzájomne vychádzať. Muži sú uzavretejší, a my sa preto domnievame, že sú príliš zložití a všetko s nimi je problém. Akonáhle pochopíme, čo muž naozaj chce, je všetko oveľa jednoduchšie.

Čo teda môže prinútiť muža k odchodu?

Keď ste veľmi neodbytná

Neodbytná, vtieravá žena chce byť mužovi stále nablízku. Keď ho práve nemá vedľa seba, ustavične mu esemeskuje a telefonuje. Všade ho chce sprevádzať, menia kvôli tomu aj svoje vlastné plány a očakáva, že on bude robiť to isté. A navyše k tomu ku všetkému je netrpezlivá.

Okrem toho, že ho to štve a dráždi, to mužovi signalizuje, že žena nie je dosť sebaistá. Vidí, že všetok jej život je on sám. To sa mu v skutočnosti vôbec nepozdáva. Žene snáď môže takéto správanie pripadať dokonca veľmi romantické, ale muža to odpudzuje. Osobný priestor má rozhodujúci význam. Žena musí mať svoj vlastný život, svoje plány a osobné nezávislosť, ktoré by nemali byť nijako spojené s mužom.

Keď vytvárate drámy

Muž si vyberá ženu, s ktorou je mu veselo a s ktorou sa cíti šťastný. Pokiaľ má žena sklon k preháňaniu, zveličovaniu a domýšľaniu a robí z komára somára, stáva sa pre mužov problémom. Začne ju vyzývať, aby prestala robiť scény, žena však neverí a ďalej vzťah týmto konaním sabotuje.

Ak sa žena takto chová, muž si ju asociuje s niečím negatívnym. Emotívnosť nie je sama o sebe zlá vec, musí však byť zameraná pozitívne. Muži skrátka a dobre nevedia, ako sa v takýchto situáciách správať. Vzťah predstavuje pre mužov aj tak dosť veľkú zodpovednosť. Keď mu večne robíte scény, pociťuje trojnásobnú záťaž zodpovednosti – za seba, za váš vzťah a za vaše šťastie.

Keď sa muž cíti nedocenený

Mužské sebavedomie je, nech už si o ňom ženy myslia čokoľvek, dosť krehká záležitosť. Muži to nepriznajú, ale majú z lásky strach aj preto, že sa boja odmietnutia. Sú tiež pod silným tlakom všeobecnej mienky: čoho má správny muž dosiahnuť a čo všetko má nevyhnutne mať – prácu, peniaze, úspech a schopnosť zabezpečiť rodinu.

To je príliš veľa zodpovednosti. Ak potom muž nemá pocit, že jeho úsilie je aspoň nejako oceňované, že si ho nikto nevšíma, stráca elán. Najväčšou ženskú chybou vo vzťahu je nútiť muža k pocitu viny, obviňovať ho z nešťastného spolužitia. Žena by si mala vážiť aj tej najmenšej mužskej snahy a mala by mu o tom hovoriť. Iba tak sa muž bude snažiť ešte viac.

 

Keď žena zabúda na mužove potreby

Muži radi pociťujú lásku. Obvykle ženy nedoceňujú význam mužových citov. Muži sú jednoducho zdržanliví, nemajú však menej citov ako ženy. To najdôležitejšie pre nich je: sexuálne uspokojenie, podpora a nadšenie, ktoré mu žena dáva najavo.

Keď chce žena muža uviazať

Práve z toho dôvodu dáva mnoho mužov najavo obavy zo sobáša alebo spoločného života vôbec. Boja sa, že sa nebudú môcť stretávať s kamarátmi, pozerať s nimi na futbal a chodiť na pivo. Keď muž stráca svoj osobný priestor, žena stráca muža.

Ide teda o to, aby ženy počúvali, čo im muži hovoria. Muži sú jednoduchí. Ak muž vyhlási, že sa mu niečo nepáči, nie je potrebné jeho slová ktovieako analyzovať a hľadať v nich podtext. Zrejme sa mu niečo naozaj nepáči a všetko, čo je potrebné, je vyvinúť snahu to niečo zmeniť. Muži sú priamočiari. Na rozdiel od žien nehovoria v hádankách a náznakoch. Rešpektujte jednoducho ich potreby.

Chod hore