Čím je človek krajší, tým je viac presvedčený, že svet je spravodlivý a každý dostane to, čo si zaslúži

Pekní ľudia majú tendenciu veriť, že život je spravodlivý. Takéto údaje boli získané vďaka novej štúdii, na ktorej sa zúčastnili študenti univerzity.

Atraktívny znamená dobrý?

V časopise Psychological Reports vyšla štúdia, ktorej autori skúmali vzťah medzi fyzickou atraktívnosťou a vierou v spravodlivý svet. Vedci chceli zistiť, akí ľudia veria, že všetci dostanú to, čo si zaslúžia a zaslúžia si to, čo dostali.

Hlavnou oblasťou môjho výskumu je stereotyp príťažlivosti. Vyznačuje sa ľudskou tendenciou pripisovať pozitívne vlastnosti atraktívnym ľuďom a negatívne tým, ktorí sa považujú za neatraktívnych,“ vysvetľuje R. Shane Westfall, študent doktorandského štúdia na univerzite v Nevade a autor štúdie.

Študoval som hypotézu o súvislosti medzi konceptom spravodlivého sveta a témami, ktoré s tým nemajú nič spoločné. Všimol som si, že spoločnosť má rada ľudí, ktorí sú presvedčené o spravodlivosti nášho sveta.

To mi umožnilo nadviazať spojenie s mojím výskumom o tom, že ľudia počas svojho života prejavujú sympatie k atraktívnejším ľuďom.“

Sympatie – množstvo privilégií

Vykonali sa dve štúdie, na ktorých sa zúčastnilo 395 študentov. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí sú fyzicky príťažlivejší, častejšie súhlasia s vyhláseniami ako napríklad: „Myslím si, že ľudia dostanú to, čo si zaslúžia“ a „Myslím, že ľudia, ktorým sa prihodilo nešťastie, si to zapríčinili sami.“

Tieto závery boli potvrdené, keď účastníci výskumu hodnotili svoju atraktívnosť a zároveň keď ich rovesníci hodnotili príťažlivosť týchto účastníkov.

My ľudia často chceme rozdeľovať rôzne aspekty nášho „Ja“, vysvetľuje Westfall. „Táto štúdia pomáha objasniť myšlienku, že určité faktory ovplyvňujú naše vnímanie sveta. Často ich ignorujeme mysliac si, že v praktickom živote nemajú vplyv na to, ako vnímame svoje okolie.“

Naše osobné presvedčenie, názory a hodnoty sú často len odrazmi akýchsi dráždivých podnetov, ktoré na nás vplývajú. Hoci ich dokážeme vnímať ako naše vlastné, dobré premyslené princípy.

Pokiaľ ide o túto štúdiu, môžeme konštatovať, že náš koncept spravodlivosti môže byť len odrazom tých privilégií, ktoré my ponúkame sympatickým ľuďom.“

Súdenie na základe zovňajška?

Štúdia má niekoľko nedostatkov, najmä pokiaľ ide o výber účastníkov.

Účastníci výskumu boli vo väčšine americkí študenti,“ povedal Westfall. „Je potrebný aj ďalší výskum, aby sme zistili, ako môžu kultúrne rozdiely medzi ľuďmi rôznych národností ovplyvniť vnímanie spravodlivosti sveta.

A čo je najdôležitejšie, účastníci štúdie boli vo veku, kedy je vzhľad pre človeka veľmi dôležitý, ak nie najdôležitejším faktorom. To je ďalšia dôležitá oblasť pre prácu do budúcna – preskúmať, ako sa mení vnímanie sveta, keď človek dospeje do určitého veku.“

Hoci náš vzhľad závisí do značnej miery od úsilia o jeho starostlivosť, môžeme vidieť, že doslova ovplyvňuje náš každodenný život,“ dodáva výskumník.

Aký je váš názor na uvedenú štúdiu? Považujete vonkajšiu krásu človeka za dôležitý ukazovateľ pri vnímaní jeho okolia?

 

 

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Čím je človek krajší, tým je viac presvedčený, že svet je spravodlivý a každý dostane to, čo si zaslúži”