Veda vysvetľuje, ako z vás sestra dokáže urobiť lepšieho a silnejšieho človeka, hoci vám niekedy lezie na nervy

Ak máte sestry, potom budete určite vedieť, aké vedia byť niekedy otravné. Na druhej strane však môžu byť najobľúbenejšími ľuďmi vo vašom živote.

Teraz je sestra vašim smrteľným nepriateľom a o pár sekúnd neskôr najlepšou priateľkou. To platí pre všetky sestry. Niet preto divu, ak sa z našich sestier stanú osoby, na ktoré sa môžeme spoľahnúť až do konca nášho života.

Nejedná sa o tvrdenie, ktoré by sa zakladalo na dohadoch. Nedávne štúdie preukázali, že mať sestru so sebou prináša mnoho výhod.

Sestry pomáhajú pri rozvíjaní sociálnych zručností, akými sú napríklad komunikácia, vyjednávanie, vyjadrovanie emócií, či kompromisov. S nimi sa naučíte aj veci, ktoré sú potrebné pri spolunažívaní s inými ľuďmi.

Štúdie tiež naznačujú, že konflikt medzi bratmi a sestrami majú dlhú históriu vo všeobecnom ľudskom vývoji. Ako sa ukázalo, aj tieto nezhody sú nápomocné pri budúcom riešení konfliktov.

Ponúkame vám niekoľko ďalších dôvodov na to, prečo majú sestry v našich životoch tak dôležitú úlohu:

  1. Sestra posilňuje vaše duševné zdravie

Nedávna štúdia ukázala, že mať sestru, môže skutočne zlepšiť sebavedomie a zdravie jej súrodenca. Sestry majú tendenciu konať materinsky voči svojim bratom či sestrám, bez ohľadu na vek.

Takéto materinské zaobchádzanie vám dáva pocit, že sa o vás niekto zaujíma, ľúbi vás a dôveruje vám. Sestry preto hrajú veľmi dôležitú úlohu pri rozvoji duševného zdravia ich súrodencov v rodinnom prostredí.

Ako deti postupne začnú starnúť, sestry sa spravidla snažia udržiavať rodinu po kope, najmä v prípade, že ich rodičia musia veľa pracovať. V tomto smere prispievajú k budovaniu úzkych rodinných väzieb a súdržnosti celej rodiny.

  1. Prítomnosť sestry z vás urobí súcitnejšieho človeka

Ten istý výskum ukázal, že vaša sestra vám skutočne pomôže stať sa lepšou, citlivejšou a súcitnejšou osobou. Dôvodom je, že sestry sú nositeľkami pozitívnych spoločenských kvalít a správania, akými je súcit, pozornosť, láskavosť, premyslenosť a úprimnosť.

V tomto ohľade môžu existovať prípady, kedy majú na súrodencov väčší vplyv ako ich rodičia. Áno, bratia a sestry sa hádajú, občas aj pobijú, no spojenie medzi nimi, ktoré predurčuje súcit a náklonnosť, zostáva.

  1. Sestra vám pomáha pri riešení konfliktov

Pri spolužití s vašou sestrou sa naučíte veľa o empatii, vďaka čomu si s ňou dokážete vybudovať hlboký a úprimný vzťah.

Vaša sestra vás naučí vidieť situáciu z inej perspektívy. Okrem toho získate skúsenosti na riešenie rôznych ťažkostí a konfliktov.

  1. Budete spoločenskejší

Výskumy naznačujú, že bratia, ktorí vyrastali so sestrami, jednoduchšie nadväzujú kontakt s inými ženami ako tí muži, ktorí vyrastali v obklopení iných mužov. Takýto chlap rozumie žene omnoho lepšie a nemá problém prispôsobiť sa ani v samotnom vzťahu s ňou.

Keeping Up With The Kardashians Sisters GIF

  1. Nezávislosť vďaka vašej sestre

Ženy vás môžu naučiť skutočne bojovať za to, v čo veríte, pretože aj ony sú naučené čeliť rôznym nástrahám v tejto patriarchálnej spoločnosti.

Teraz už určite rozumiete, prečo je sestra najlepším darčekom, ktorý vám rodičia mohli dať!

 

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Veda vysvetľuje, ako z vás sestra dokáže urobiť lepšieho a silnejšieho človeka, hoci vám niekedy lezie na nervy”