Ak chcete nájsť mier a šťastie, riaďte sa týmto jediným pravidlom –  cti otca svojho i matku svoju

O tomto prikázaní hovorí aj samotná Biblia –  rešpektuje ich slovo a konanie a rešpektuje ich postavenie.

Napríklad, niektorí ľudia nemusia súhlasiť s rozhodnutiami prezidenta, no musia stále rešpektovať pozíciu vodcu ich krajiny.

Podobne aj deti všetkých vekových kategórií musia rešpektovať svojich rodičov bez ohľadu na to, či si ich rodičia zaslúžia túto „česť“.

Lori Wildenberg

Prečo? Je to jednoduché: ctiť otca a matku nám káže aj Biblia. Učí nás úcte k rodičom. V Novom zákone je napísané: „Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi.“ (List Efezanom 6, 2-3)

Ctenie si rodičov je jediné slovo v Písme, ktoré sľubuje dlhý život ako odmenu.

Tí, ktorí ctia svojich rodičov, sú požehnaní. Naopak, tí, ktorých Biblia odsudzuje za „skazenú myseľ“ a „bohaprázdnosť“, sa vyznačujú neposlušnosťou k vlastným rodičov.

Šalamún, najmúdrejší človek, vyzval deti, aby rešpektovali svojich starých ľudí. Aj Ježiš, Syn Boží, sa poddal svojim pozemským rodičom. Podľa vzoru Krista by sme mali k našim rodičom pristupovať tak, ako by to bolo k nášmu Nebeskému Otcovi.

Penny J. Kendall

Neraz teda zo všetkých strán počúvame, aby sme rešpektovali našich rodičov, ale ako?

Musíme sa snažiť rešpektovať našich rodičov tak, ako sa snažíme chváliť Boha – v našich myšlienkach, slovách a činoch. U malého dieťaťa ide poslušnosť voči rodičom ruka v ruke s rešpektom.

To zahŕňa počúvanie a nasledovanie ich slova. V dospelosti, poslušnosť, ktorú sa naučili v detstve, pomôže deťom ľahšie vnímať a učiť sa zo skúseností starších, či už čo sa to týka práce alebo každodenného života.

Aj keď by sme mali našich rodičov rešpektovať, nezahŕňa to napodobňovanie „bezbožností“. Ak rodič neustále núti dieťa, aby urobilo niečo, čo je jasne proti Božím prikázaniam, toto dieťa musí poslúchať Boha, nie svojich rodičov.

Boh nebude ctiť tých, ktorí nebudú poslúchať Jeho príkaz ctiť svojich rodičov.

Ctenie nie je jednoduché, nie vždy zábavné a niekedy dokonca nemožné. Česť je však dôležitý koncept a životný princíp potrebný na ceste k nášmu cieľu.

Ctíte si svojich rodičov?

zdroj: Got Questions

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Ak chcete nájsť mier a šťastie, riaďte sa týmto jediným pravidlom –  cti otca svojho i matku svoju”