Mama a Oreo strávili väčšinu svojho života pripútaní na záhrade ich majiteľa. Žili v podmienkach, ktoré sú považované za nevyhovujúce pre akéhokoľvek psa. Odhliadnuc od faktu, že takto pripútané psy sa nemôžu voľne pohybovať, zvyknú sa stávať agresívnymi. Vďaka tomu, že sa o prípad začala zaujímať Coalition to Unchain Dogs majú obaja teraz oveľa lepši podmienky na život.