Smrť príbuzného : Mám skôr zavolať sanitku alebo pohrebnú službu? Konečne viem, čo mám robiť

V živote je to už raz zariadené, že nás v určitom okamihu opúšťajú naši blízky. Ako sa hovorí nepoznáme dňa ani hodiny, preto často toto nešťastie nepríjemne prekvapí. Čo treba robiť? Na koho sa obrátiť? Zavolať záchrannú službu alebo rovno pohrebnú službu, ktorá všetky nepríjemné starosti vybaví za nás?

Organizácia pohrebu

Prednedávnom sme narazili na príspevok jedného muža o tom, že je lepšie sa hneď obrátiť na pohrebného agenta, ktorý už zabezpečí všetko potrebné. Vopred si však treba uvedomiť, že to nie je najlepšie riešenie, nakoľko je v súčasnosti množstvo podvodníkov, ktorí využijú váš smútok a vedia vám spôsobiť ďalšie škody.

„Môj známy, pohrebný agent, ma požiadal, aby som mu v prípade potreby zavolal a on sa o všetko postará. Babička žila ešte niekoľko hodín a potom sa jej srdce zastavilo. Okamžite som zavolal agenta, prišiel asi za 20 minút a sám zavolal sanitku a políciu. Ale zatelefonoval na nejaké iné čísla z jeho telefónneho zoznamu. Ukázalo sa, že v pohrebníctve je veľa informátorov zo štátnych štruktúr.

Po obdržaní správy o úmrtí najprv zavolajú ambulantného dispečera, policajta, príslušný úrad a ostatné osoby, ktoré informujú ohľadom kontaktných údajov o príbuzných zosnulého. Napríklad štandardná cena informátora v Rusku, v meste s počtom obyvateľov 500 000 ľudí je približne 10 000 rubľov, čo je niečo vyše 140 €.  Áno, táto suma sa začlení do konečného účtu, ktorý zaplatí niekto z príbuzných zosnulého. „

Možno niekde vo veľkých mestách existuje takýto systém medzi zamestnancami štátnej správy. Ľudia si zvyčajne vyberajú, na koho sa obrátia, alebo sa budú zaoberať so všetkými ťažkosťami sami. Navyše vám nik nemôže nanútiť nejakého agenta. Existujú však pravidlá, ktoré musí každý rešpektovať.

1. Sanitku je volaná kvôli konštatovaniu smrti. Po príchode lekári zaznamenajú skutočnosť smrti a vydávajú osvedčenie o smrti. Mali by zavolať políciu. Počas dňa by mal prísť aj lekár, aby zistil, či osoba mala smrteľné ochorenia, predpísané lieky alebo aby vzal zdravotnú kartu.

2. Ale aby ste sa cítili bezpečnejšie, odporúčame vám po zavolaní na prvej pomoci kontaktovať aj orgány činné v trestnom konaní. Musia zostaviť správu o vyšetrení mŕtvoly. Dôležité : pred príchodom polície a sanitky je zakázané meniť postavenie zosnulého a objektov, ktoré ho obklopujú.

3. Majte na pamäti, že osvedčenia prijaté od lekárov a policajtov budú odobraté, keď bude telo odvezené do márnice na vyšetrenie (pre ľudí, ktorí zomreli pred dosiahnutím veku 60 rokov). Následne môžete nájsť pohrebnú firmu, ktorá sa bude zaoberať rôznymi problémami a organizovať celý proces podľa vašich požiadaviek a tradícií.

4.  S občianskym preukazom zosnulého, vlastným občianskym preukazom, listom o prehliadke mŕtveho musíte ísť nahlásiť úmrtie na matriku. Úmrtie sa nahlasuje na matričnom úrade v obci alebo mestskej časti, kde nastalo. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list.

5. Matrika zároveň vystaví aj Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú následne potvrdí pohrebná služba. Túto žiadosť treba odovzdať na úrade práce a sociálnych vecí a rodiny, podľa trvalého pobytu zosnulého.

Matrika úmrtie následne oznámi príslušnému Okresnému súdu pre účely dedičského konania, Sociálnej poisťovni kvôli štátom vyplácaným dávkam a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý to ďalej oznámi príslušnej zdravotnej poisťovni, kde bol zosnulý poistený.

6. Až po obdržaní všetkých dokladov môžete začať zariaďovať pohreb. Taktiež nezabudnite dôkladne skontrolovať všetky dokumenty, kde sú údaje zosnulého. V opačnom prípade sa celý proces zbytočne natiahne.

7. Ak chcete zomrelého odhlásiť z trvalého pobytu, obráťte sa na príslušný úrad s vyhlásením, v ktorom uvediete žiadosť o odstránenie zosnulého občana z registra. K tomuto vyhláseniu priložte kópiu úmrtného listu. Tento krok, na rozdiel od predchádzajúcich, nemusíte riešiť v deň smrti (alebo do pohrebu), stačí neskôr.

Záver: sanitku a políciu by mala zavolať osobou, ktorá prvá spozorovala, že osoba zomrela (príbuzný, sused, spolubývajúci). Nie je potrebné zainteresovať do toho tretie strany. Pohrebné služby už ďalej môžu zabezpečiť organizácia samotného pohrebu (čas, kňazi, pohreb, obliekanie mŕtvol, doprava, kar).

 

Nezabudnite sa o tento článok podeliť, s vašimi priateľmi, aby aj oni vedeli, čo majú robiť…

Zdroj : takprosto.cc

Chod hore