Podľa výskumov majú otcovia oveľa vätší vplyv na dcéry ako matky!

Žiaľ v dnešnej dobe mnoho žien vychováva svoje deti sami a snažia sa nahradiť aj úlohu otca. Dieťa potrebuje oboch rodičov aby sa aj citovo vyvíjalo a k tomu je potrebné   láska a  starostlivosť otca.

  1. Z citového hľadiska

Výskumy potvrdili, že tie dievčatá ktoré majú dobrý vzťah s otcom, majú menšiu pravdepodobnosť že sa u nich prejavia depresie a úzkosť. Oveľa ľahšie prekonávajú stresové obdobia.

V dospelosti sú otvorenejšie a žijú v harmonickom vzťahu. Sebahodnotenie a názory na seba – k ich pochopeniu je potrebná pomoc otca. Keď si otec vytvorý harmonický vzťah k dcére tak jej pomáha utvoriť si pozitívný obraz samej seba a bude vedieť kontrolovať situáce v živote, je to dôležité preto aby sa z dieťaťa stal úspešný a šťastný dospelý človek.

  1. Z praktického hľadiska

Výskum ktorý robil Rutgers potvrdzuje že dievčatá ktorých otcovia sa aktívne podieľali na ich výchove sú duševne oveľa zdravšie ako tie ktoré vyrastali bez otcov. Tie dievčatá ktoré vyrastali z oboma rodičmi si poradia v živote ľahšie aj finančne a to je pre ženu veľmy dôležité.

  1. Diečatá potrebujú otcov

Prítomnosť otca je veľká pomoc už počas tehotenstv a pri pôrode, v mužoch sa už za túto dobu začína vytvárať zodpovednosť za dieťa. Keď sa aj otec aktívne podieľa na výchove dieťaťa aj matka je kľudnejšia a dieťa to vycíti.

  1. Úloha matky

Vedľa otca má aj matka dôležitú úlohu vo výchove dieťaťa. Matka vie najlepšie vysvetliť dcére čo znamená byť ženou.

Dievčatá obdivujú svojich otcov, on je ich príkladom a on ich vedie. Pre dievča je dôležité aby jej otec stál vždy pri nej a aby bol na ňu hrdý.

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Podľa výskumov majú otcovia oveľa vätší vplyv na dcéry ako matky!”