Ako bezpečne používať elektrický ohrievač vzduchu?

Ako sa vraví, elektrické spotrebiče nepatria deťom do rúk. Dnes túto myšlienku rozšírime o základné bezpečnostné opatrenia, ktoré uplatníme pre bežnú užívateľskú prax. Korigujeme správanie dospelých, aby elektroniku obsluhovali len tak, ako to dovoľuje výrobca. Hlavné zásady v príspevku majú všeobecný charakter, ale so širším uplatnením aj na najnovšie elektrické ohrievače.

Poznáte všetky základné informácie o novom ohrievači vzduchu?

Ohrievač vzduchu má svoj jasný účel. Na to, aby sme ním dosiahli želanú teplotu, treba si zabezpečiť komfort a bezpečie pri obsluhe. Zisťujeme, koľko úrovní výkonu ponúka a pre aký typ a dispozičné riešenie v miestnosti je navrhnutý. Dnes už nie je ničím výnimočným, že ohrievač vzduchu vyhovuje náročným požiadavkám. Týka sa to vyhrievanej plochy v miestnosti, automatického prispôsobenia výkonu, intuitívneho ovládania a nerušivej, tichej prevádzky.

Dôverujeme výrobcovi, nie fámam ohľadom používania ohrievačov

Zariadenia sú vhodné na používanie v uzavretých priestoroch, ale zároveň v nich sledujeme kvalitu bývania. Nesmie ísť o miesta s vysokou vlhkosťou, o skladovacie priestory, kde nám nie je známy charakter tuhých a kvapalných látok. Zariadenie pre bezpečný chod vyžaduje voľný a čistý priestor. Určite nedáme na rady o prekrývaní ohrievača pre navýšenie teploty v miestnosti. Výsledkom môže byť akurát prehriatie zariadenia alebo požiar.

Čo rozumieme pod voľným priestorom vo vyhrievanej miestnosti? Viacerí výrobcovia dovoľujú používať elektrický ohrievač vzduchu na prázdnej ploche min. 1,5 m vpredu, 0,5 m vzadu a po bočných stranách. Taktiež obsluhu zariadenia prispôsobujeme konkrétnemu charakteru miestnosti. Rozlišujeme či sa v nich nenachádzajú deti, ľudia s oslabenou imunitou či špecifickými požiadavkami dennej starostlivosti, alebo domáce zvieratá.

Zdroj obrázku: New Africa / Shutterstock.com

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Ako bezpečne používať elektrický ohrievač vzduchu?”