Väčšina rodičov ani netuší že základ dobrej výchovy je veselá rodinná atmosféra…

Rodina je jeden veľký celok, každý člen stojí blízko druhého. Dnes vám povieme čo všetko musíte vedieť o svojej rodine. Od narodenia dieťaťa až po jeho 12 ty rok života je za správanie dieťaťa zodpovedný rodič, lebo jeho duševné zdravie a vývin zaleží na atmosfére v akej vyrastal a od informácií ktoré dostáva od rodičov.

Vplyv matky na dieťa.

Najviac sa dieťa vyvýja od narodenia do 12teho roku života. Matka je jediný „stavebný materiál“ po pôrod a po narodení je jeho energetický zdroj. Každý vie že matka by nemala piť alkohol, fajčiť a mala by sa stravovať zdravo.

Vývin dieťaťa záleží aj na psychickom stave matky. Tento stav závislosti určuje vývoj dieťaťa, tak sa dajú aj drobné či väčšie problémy dieťaťa vysledovať späť k psychickej nerovnováhe matky. Je dôležité aby matka bola počas tehotenstva kľudná, pozitívne naladená a s radosťou očakávala narodenie dieťaťa. Počas 12tich rokoch po pôrode bude jej dieťa energeticky závislé na nej a matkinou povinnosťou je kontrolovať pocity svojho dieťaťa. Sú prípady keď tehotenstvo prebieha hladko ale pôrod vyvolá paniku.

Strach o dieťa je prirodzené ale negatívné pocity môžu ovplivniť aj dieťa. Keď sa matka neustále obáva môže sa stať že jej obavy sa naplnia. Duchovná výživa dieťaťa sa začína láskou, pozitívnou energiou a láskavosťou. Prestaňme sa neustále obávať, lebo takto predávame dieťaťu len neistotu, smútok a strach. Vyhýbajme sa hádkám v rodine. Dieťa ktoré dostáva veľa negatívnej energie bude tiež negatívné.

Vplyv otca na dieťa.

Otec je zodpovedný za rodinu. Keď sa bude hádať s matkou, matka prenesie zlú energiu na dieťa. Keď je žena neustále smutná, treba hľadať chybu v manželovi. Prácou otca je chrániť manželku, ľúbiť ju tráviť veľa času s ňou. On je zodpovedný aby ukludnil ženu, aby odohnal jej pochybnosti a stál pri nej. Len tak bude pokojná atmosféra v rodine. Harmonia medzi otcom a matkou je nevyhnutná pre výchovu dieťaťa.

Deti potrebujú lásku, citovo sú závislé od rodičov do 12tého roku, preto je dôležité aby doma bola pokojná a šťastná atmosféra. Keď rodičia nevedia žiť v mieri aj to bude lepšie ak sa rozvedú, tak ublížia menej svojim deťom ako keby sa mali neustále hádať.

zdroj:takprosto.cc

Chod hore