Ako môžete zvýšiť šance vašich detí na úspech v živote?

Je to možné, ak sa zameriate na ich výkonné funkcie. Výkonné funkcie sú kognitívne zručnosti, ktoré potrebujeme, aby sme mohli kontrolovať a regulovať naše myšlienky, emócie a činy v čase konfliktu alebo pod vplyvom rozptýlenia.

Psychológovia niekedy rozlišujú medzi „studenými“ výkonnými funkciami, ktoré sa striktne vzťahujú na kognitívne zručnosti (napríklad schopnosť počítať v mysli) a „horúcimi“ výkonnými funkciami, ktoré pomáhajú regulovať emócie (napríklad schopnosť kontrolovať hnev).

Vo všeobecnosti máme ale tri typy výkonných funkcií:

  • Sebakontrola – schopnosť odolávať pokušeniu a namiesto toho robiť správnu vec. Sebakontrola pomáha deťom konať menej impulzívne a sústrediť sa pri vykonávaní nejakej práce.
  • Pracovná pamäť schopnosť zapamätať si informácie, navrhnúť, kde sa dajú použiť, vytvoriť spojenia medzi nápadmi a uprednostniť ich pred ostatnými.
  • Kognitívna flexibilita – schopnosť tvorivého myslenia a zmeny správania v súlade s meniacimi sa okolnosťami. Kognitívna flexibilita nám umožňuje využívať fantáziu a kreativitu na riešenie problémov.

Aké dôležité je to pre vaše deti?

Výkonné funkcie sú veľmi dôležité aj pre vývoj dieťaťa. Dôkazom toho je skutočnosť, že v rozsahu, v akom si dieťa rozvíja výkonné funkcie v ranom veku, je možné s istotou predpokladať, aký vysoký bude jeho akademický výkon v škole, koľko sa bude môcť prispôsobiť v spoločnosti, koľko sa bude držať zdravého životného štýlu atď..

Preto je nesmierne dôležité, aby rodičia našli spôsoby, ako podporovať rozvoj výkonných funkcií v prvých rokoch života dieťaťa a aplikovať svoje poznatky do praxe. A začať by ste mohli napríklad výberom špeciálnych edukatívnych hračiek a pokračovať postupne ďalej.

Čo už je známe?

Rovnako ako na vytvorenie kvalitnej web stránky, aj k plnému formovaniu výkonných funkcií dieťaťa potrebujete ako rodič určitý čas. Je to čiastočne kvôli pomalému dozrievaniu prefrontálnej kôry.

Rozvoj výkonných funkcií sa pozoruje aj vtedy, keď sa deti učia analyzovať prostredie, aby sa rozhodli, ako konať v danej situácii (napríklad, chápu, že je potrebné sa hodiny učiť, aby úspešne zložili skúšku, a preto odmietajú pozerať televíziu).

Deti sú však na prvotné emocionálne skúsenosti, ktoré môžu zasahovať do rozvoja výkonných funkcií alebo naopak k ich rozvoju prispievať, veľmi citlivé. Napríklad stres môže mať taký negatívny vplyv na rozvoj výkonných funkcií dieťaťa, že jeho správanie môže byť podobné správaniu dieťaťa s poruchou hyperaktivity s deficitom pozornosti (preto sa u detí s narušenými výkonnými funkciami často mylne diagnostikuje ADHD).

Na druhej strane pozitívny emocionálny zážitok môže dieťa chrániť pred negatívnymi účinkami stresových faktorov.

Dobre rozvinuté výkonné funkcie, rovnako ako tie najlepšie stredné školy v USA, vedú k vysokému akademickému výkonu a výborne rozvinutým sociálnym a emocionálnym schopnostiam. Preto ich význam nepodceňujte a robte všetko preto, aby sa rozvíjali správnym smerom.

Foto: pexels.com

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Ako môžete zvýšiť šance vašich detí na úspech v živote?”